top of page

Lego MindStorms 1

Účastníci kurzu se seznámí se základy programování a stavbou stavebnice Lego MindStorms. Vyzkouší siaktivity v online nástroji a programovaní přímo nastavebnici. Součástí kurzu bude i diskuse o možnostechprogramování a algoritmizace.

Budování robota

Lego MindStorms 2

Jedná se o pokračování prvního kurzu s touto tématikou. Účastníci kurzu se seznámí se základy programování a stavbou stavebnice Lego MindStorms. Vyzkouší si aktivity v online nástroji a programovaní přímo na stavebnici. Součástí kurzu bude i diskuse o možnostech programování a algoritmizace.

Micro:bit 

Účastníci kurzu se seznámí se základy programování a obsluhou Micro:bit. Vyzkouší si aktivity v online nástroji. Součástí kurzu bude i diskuse o možnostech programování a algoritmizace.

Micro:bit 2

Účastníci kurzu se seznámí se základy a pokročilým programování a obsluhou Micro:bit. Součástí kurzu bude i diskuse o možnostech programování a algoritmizace. Kurz je volným pokračováním kurzu Micro:bit pro 2. stupeň v 1. pololetí. Pro absolvování tohoto kurzu není nutné být absolventem kurzu předchozího.

Lego WeDo

Účastníci kurzu se seznámí se základy programování a stavbou LegoWeDo. Vyzkouší si aktivity v online nástroji. Seznámí se taks alternativními možnostmi programování na 1. stupni. Součástí kurzu bude i diskuse o robotech, jejich využití a algoritmizace.

275839617_334605308638155_2605769164002831066_n.jpg

Lego WeDo 2

Kurz je zaměřen na podporu realizace aktivit v oblasti edukační robotiky ve 3. až 5. ročníku základní školy. Obsahuje pět návazných výukových aktivit s využitím robotické stavebnice LEGO WeDo 2.0, pracovní listy pro žáky, metodické pokyny pro učitele a návody ke konstrukcím jednotlivých navržených aktivit. Výuka nevyžaduje žádné předchozí znalosti programování.

275839617_334605308638155_2605769164002831066_n.jpg
bottom of page