top of page

Robotika

Algoritmizace

Umělá inteligence

Projektové dny

Robotika

Roboti už tady jsou 

určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ. Žákům budou představeny ukázky LEGO Spike, LEGO WeDo, Edison. Žáci si vyzkouší základy programování robotů, rozpoznávání překážky, jízdu po černé čáře aj. Složitost
je vždy přizpůsobena věku žáků.

Micro:bit - Začínáme programovat

určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ. Žáci se seznámí
s programovatelným mikropočítačem Micro:bit
a základními funkcemi MakeCode. Pomocí programování žáci naučí Micro:bit mnoho dovedností. Teploměr, hrací kostka, kompas a plno dalších. Složitost je vždy přizpůsobena věku žáků.

Bee-Bot a Blue-bot

Určeno pro MŠ a žáky 1. stupně ZŠ. Žáci se seznámí s Blue-Botem a robotickou včelkou Bee-Bot. Tato didaktická pomůcka je vhodná pro rozvoj logického myšlení, prostorové orientace a plánování. Práce s včelkou nenásilně podporuje také jemnou motoriku a posiluje koncentraci pozornosti dítěte. U mladších školáků je pak velmi vhodným nástrojem pro praktickou výuku základů programování.

Robotický šneček RoboBloq Qobo

Určeno pro MŠ a žáky 1. stupně ZŠ. Robobloq Qobo se řadí mezi tzv. STEAM hračky, které pomáhají dětem s výukou zábavným způsobem. Žáci mají pocit, že si pouze hrají a ani nevnímají, že si osvojují nové poznatky. Interaktivní šnek pomáhá rozvíjet logické myšlení, naučí základům programovacího i cizího jazyka.

Robot Codey Rocky

určeno pro MŠ a žáky 1. stupně ZŠ,SŠ. Codey Rocky dokáže naučit děti základy programování, zatímco si hrají a tvoří! Děti dokáží s použitím grafického programovacího jazyka robota jednoduše programovat a objevit s ním úžasný svět nových technologií a umělé inteligence.

Naprogramuj si Arkádu (hru) v MakeCode

Určeno pro žáky 2. stupně ZŠ, SŠ. Žáci se seznámí s on-line nástojem MakeCode, kde si osvojí schopnost programovat. Poté si vyzkouší složitější programování v prostředí Arcade a pomocí naučených technik si vytvoří vlastní videohru.

Lego SPIKE Prime

určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Žáci se seznámí se základy programování a stavbou stavebnice Lego SPIKE Prime. Vyzkouší si aktivity v on-line nástroji. SPIKE Prime nepřetržitě zapojuje studenty prostřednictvím hravých vzdělávacích aktivit, aby přemýšleli a řešili složité problémy bez ohledu na úroveň jejich vzdělání.

Lego SPIKE Essential

určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Žáci se seznámí se základy programování a stavbou stavebnice Lego SPIKE Essential. Vyzkouší si aktivity v on-line nástroji. Tato stavebnice rozvíjí dovednosti informatického myšlení včetně vytváření a úpravy posloupností, testování, opravování chyb a používání smyček.

Umělá inteligence

Umělá inteligence

Novinky ve světě AI

určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ. Svět umělé inteligence (AI) začíná být opravdu široký. Tato aktivita by měla pomoct žákům zjistit více o vývoji umělé inteligenci
a hlavně její využití. Pro žáky jsou připraveny reálné příklady využití AI s nejnovějšími nástroji. Náročnost je vždy přizpůsobena věku žáků. Součástí je také diskuze na téma umělá inteligence.

openai2.png

AI na dotek

určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ. Žáci se seznámí
a vyzkouší využití umělé inteligence v praxi. Na reálných příkladech uvidí její využití v každodenním životě. Díky moderním nástrojům si vytvoří vlastní projekt, kdy využijí AI.

Robotika DVPP

Kurzy DVPP

Využití umělé inteligence ve vzdělávání

Účastníci kurzu se seznámí se základy programování
a obsluhou Micro:bit. Vyzkouší si aktivity v online nástroji. Součástí kurzu bude i diskuse o možnostech programování a algoritmizace.

Robotika s Lego WeDo pro 1. stupeň ZŠ

Účastníci kurzu se seznámí se základy programování
a stavbou Lego WeDo. Vyzkouší si aktivity v online nástroji. Seznámí se tak s alternativními možnostmi programování na 1. stupni. Součástí kurzu bude i diskuse o robotech, jejich využití a algoritmizace.

Kurz je zaměřen na podporu realizace aktivit v oblasti edukační robotiky ve 3. až 5. ročníku základní školy. Obsahuje pět návazných výukových aktivit s využitím robotické stavebnice LEGO WeDo 2.0, pracovní listy pro žáky, metodické pokyny pro učitele a návody ke konstrukcím jednotlivých navržených aktivit. Výuka nevyžaduje žádné předchozí znalosti programování.

Micro:bit pro 2. stupeň 1. pololetí

Účastníci kurzu se seznámí se základy programování
a obsluhou Micro:bit. Vyzkouší si aktivity v online nástroji. Součástí kurzu bude i diskuse o možnostech programování a algoritmizace.

Micro:bit pro 2. stupeň 2. pololetí

Účastníci kurzu se seznámí se základy a pokročilým programování a obsluhou Micro:bit. Součástí kurzu bude
i diskuse o možnostech programování a algoritmizace. Kurz je volným pokračováním kurzu Micro:bit pro 2. stupeň
v 1. pololetí. Pro absolvování tohoto kurzu není nutné být absolventem kurzu předchozího.

bottom of page