top of page

Stavba

Programování

Objevování

Projektové dny

Projektové dny

Postav si svou školu 

Žáci se setkají s využitím Minecraftu ve výuce. Seznámí
se základními informacemi z katastru nemovitostí o jejich školní budově, provede se rozdělení do týmů. Poté postaví svoji školu v prostředí Minecraft Education Edition. Tato aktivita rozvijí sociální kompetence, práce v týmech
a dovednosti v oblasti 3D modelování.

Naprogramuj si svého agenta

určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ. Žáci se seznámí
se základními funkcemi MakeCode v prostředí Minecraftu Education Edition. Pomocí agenta naprogramují stavbu pyramidy, šachovnice a jiných staveb. Složitost je vždy přizpůsobena věku žáků.

Minecraft: Cizí světy

určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ. Žáci se seznámí
s mnoha světy v prostředí Minecraft Education Edition. Obsahem bude prozkoumání cizích světů ve spoustě provedeních, kde se žák dozví mnoho užitečných informací. Sluneční soustava, Chemická laboratoř, Matematika, Informatika a mnoho dalších. Projektový den je možné tematicky upravit.

Kurzy DVPP

Kurzy DVPP

Stavíme školu v Minecraftu

Cílem kurzu je metodicky přiblížit aktivitu Postav svoji školu v Minecraftu z pohledu učitele. Účastníci se seznámí se základy tvorby 3D modelů budov v programu Minecraft. Vyzkouší si aktivity v katastru nemovitostí, mapách
a v Minecraftu. Bude využito praktických ukázek, kde si učitelé postaví model školy. Součásti kurzu bude i diskuze o možnostech 3D tisku vytvořených modelů.

Základy algoritmizace v Minecraftu

Cílem kurzu je metodicky přiblížit aktivitu Naprogramuj
si svého agenta z pohledu učitele. Kurz naplňuje požadavky „Nové informatiky“ pro 1. i 2. stupeň ZŠ. Účastníci
si vyzkouší aktivitu Hour of Code. Seznámí
se s programování v prostředí MakeCode, JavaScript
a Python. Bude využito praktických ukázek. Součástí kurzu budei diskuse o možnostech programování
a algoritmizace. 

Začínáme s Minecraftem

Cílem kurzu je metodicky přiblížit Minecraft jako nástroj realizace „Nové informatiky“. Naučíte se nasadit Minecraft ve škole, základy jeho ovládání, propojení stanic, využití knihovny světů a kompletní nastavení prostředí pro výuku. Ukážeme si využití Minecraftu nejen pro výuku informatiky, ale také přírodopisu, vlastivědy, chemie, matematiky, angličtiny a dalších předmětů.

bottom of page