top of page

Ostatní

Informační vzdělávání

Finanční gramotnost

Environmentální aktivity

Projektové dny

Ostatní PD

Tvorba, střih, úprava videí

určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ. Žáci se seznámí
s tvorbou audiovizuálního obsahu. Žák projde celým procesem tvorby videa. Natáčení, střihání, úpravy a export.

Bezpečnost a tvorba obsahu na sociálních sítích

určeno pro žáky 2. stupně ZŠ, SŠ. Žáci se seznámí
s bezpečným chováním na sociálních sítích a na internetu. Zvolení správného hesla, nebezpečný obsah a mnoho dalšího. Pomocí praktických ukázek se dozví více o tvorbě obsahu na sociálních sítích.

Jednoduché animace

určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ. Žáci si vyzkouší Stop motion techniku animace, při níž je reálný objekt mezi jednotlivými snímky ručně upravován a posouván o malé úseky tak, aby po spojení vyvolala animace dojem spojitosti. Hlavní výhodou této techniky je, že dovoluje animovat téměř cokoli. Výstupem aktivity je krátký animovaný film.

Ukázky dronu na ZŠ a SŠ

určeno pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ. Žáci si vyzkouší různé letové režimy s malým dronem výrobce DJI. Seznámí se
s legislativou a omezeními použití dronů kategorie A1/A3.

Fakturuj jednoduše 1. díl

V rámci projektového dne si žáci osvojí dovednosti
a znalosti v daňové oblasti (daňová evidence). Prakticky si vyzkouší online fakturaci, párování plateb, evidenci došlých a vystavených faktur. Dále se seznámí s možností automatizace procesů v evidenci, jako je automatické vystavování pravidelných faktur, automatické párování příchozích plateb na bankovní účet.

Fakturuj jednoduše 2. díl – Evidence majetku, sklad

V rámci projektového dne si žáci osvojí dovednosti
a znalosti v daňové oblasti (daňová evidence). Prakticky si vyzkouší online evidenci majetku, včetně výpočtu odpisů, vedení skladové evidence. Dále se seznámí s možností vytvoření přiznání daně z příjmu FO.

DPH jednoduše 3. díl- DPH – hlášení, přiznání, daňový portál

V rámci projektového dne si žáci osvojí dovednosti
a znalosti v daňové oblasti (DPH). Prakticky si vyzkouší online evidenci DPH, včetně vygenerování daňového přiznání, kontrolního hlášení a poslání přes Daňový portál.

Podnikání? FO nebo PO? Plátce DPH nebo neplátce DPH?

V rámci projektového dne nahlédneme do výhod a nevýhod jednotlivých druhů podnikání, jaké jsou úskalí a benefity. Na jednoduchých příkladech si ukážeme, kdy je výhodné být plátcem DPH a kdy nikoliv.

Život na farmě I.

určeno pro žáky MŠ a I. stupně ZŠ. Žáci se seznámí
s různými zvířaty na farmě, naučí se poznávat jejich mláďata a způsob, pro který je chováme a co z nich využíváme. Zábavnou formou si vyzkouší některé aktivity
z každodenní činnosti na farmě. Ukázka probíhá na BIO farmě pod vedením zkušeného farmáře.

Život na farmě II.

určeno pro žáky II. stupně. Žáci se seznámí s využitím fyzikálních pokusů na farmě, získají představu o tom,
co z matematiky potřebuje znát zkušený farmář,
jak znalosti z přírodopisu ovlivňuje chov zvířat nebo jakou formou pracuje farmář s daty a jejich vyhodnocením při každodenní činnosti.

Život na farmě III.

určeno pro žáky SŠ se zaměřením na ekonomiku
a podnikání. V praktických ukázkách se seznámíte
s využitím, sběrem a analýzou dat na farmě. Vyzkoušíte
si základní ekonomické principy v každodenních činnostech na farmě. Uvidíte kombinaci zemědělských a IT dovedností v praxi farmáře.

Kurzy DVPP

Ostatní DVPP

Základy informatiky 1. st. ZŠ

Kurz je zaměřen na 1. stupeň ZŠ na podporu předmětu Informatika. Obsahuje pět základních kapitol. Kódování informací, Kódování textu a obrázku, Obrázkové modely, Systémy kolem nás, Digitální technologie doma a ve škole. Výuka nevyžaduje žádné předchozí znalosti.

Základy informatiky 2. st. ZŠ

Kurz je zaměřen na 2. stupeň ZŠ na podporu předmětu Informatika. Obsahuje šest základních kapitol. Standardizované kódy, Komprese a kontrola, Binární čísla, Ohodnocení a orientované grafy, Informační systémy, Kontext digitálních technologií. Výuka nevyžaduje žádné předchozí znalosti.

Digitální kompetence v přírodovědných předmětech

Účastníci kurzu se seznámí s propojením ICT ve svém vzdělávacím předmětu, získají představu o inspirativních ukázkách práce a naplnění digitálních kompetencí v rámci tzv. nové informatiky. Prakticky si osvojí myšlenky tzv. nové informatiky a získají přehled o využití ICT techniky při výuce.

Bezpečný operační systém

Bezpečnost IT ve škole je dnes tématem číslo jedna. Škola využívá mnoho různých chytrých zařízení, PC, notebooků.  Důležité je zabezpečit zařízení tak, aby je měla škola neustále pod kontrolou. Prakticky si ukážeme možnosti Windows 11 z pohledu bezpečnosti.

Microsoft Teams Prakticky

Praktické ukázky nastavení MS TEAMS z pohledu správce, učitele, žáka i rodiče. Představíme a vyzkoušíte si aktuální novinky v MS TEAMS. Ukážeme si nastavení schůzky, týmu, chatu, externího přístupu a mnoho dalších vychytávek.

bottom of page