top of page

Minecraft projektové dny

Naše projektové dny vychází z "nové informatiky" RVP ZV, G, SOV. Zaměřují se na základy programování, 3D modelování a mezipředmětové vztahy. Nejoblíbenější projektový den z naší nabídky "Postav si svou školu(budovu) v Minecraftu" využívá kompetence z předmětů Matematika, Zeměpis, Přírodověda, Vlastivěda a Informatika. Detailní informace o každém projektovém dni z oblasti Minecraftu najdete zde.

Code_Builder_Key_Art_edited_edited.jpg

Píp. Tůt. Robotické Projektové dny

I tato skupina projektových dnů reaguje na změny v oblasti informatiky. Přinášíme ukázky Lego MindStorms, Edison, Lego Boost, Bee bot. Připravujeme nové stavebnice Lego řady Spike. Zaměřujeme se také na programování mikropočítače Micro:bit. Detailní informace o každém projektovém dni z oblasti Minecraftu najdete zde.

Datová analýza

Datová analýza je jeden z rychle rozvíjejících oborů. Žáci si reálně vyzkouší co tato profese obnáší. V těchto projektových dnech jsou hlavním zdrojem otevřená data, která žáci upravují, třídí, filtrují a vytváří zajímavé, interaktivní vizualizace. Součástí jsou také ukázky již vytvořených vizualizací pro různé předměty a životní situace. Využíváme volně dostupný nástroj PowerBI. Detailní informace o každém projektovém dni z oblasti Minecraftu najdete zde.

vizualizace.png
bottom of page